Home » Disclaimer

Disclaimer LupsOnline

Inhoudsopgave

  1. Aanwezige informatie op de website
  2. Auteursrechtelijke bepaling
  3. Rechten
  4. Prijsstelling
  5. Wijzigingen

Disclaimer voor de website

Wanneer u op onze website komt, is het belangrijk om te weten waar u aan toe bent. Natuurlijk proberen wij op de website zo duidelijk te zijn als mogelijk. Toch zijn er soms zaken waar u twijfel over kunt hebben. Daarom volgt hieronder informatie die belangrijk voor u kan zijn.

1.    Aanwezige informatie op de website

Hoewel LupsOnline veel aandacht besteedt aan de website, kan het zijn dat gegeven informatie niet juist of onvolledig is. Om die redenen aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit uw interpretaties en het gebruik van de aanwezige informatie op onze website.  Dit geldt ook voor informatie die door derden via deze website beschikbaar is gesteld. 

2.    Auteursrechtelijke bepaling

Alle op LupsOnline weergegeven content kan gezien worden als auteursrechtelijk werk. Alle auteursrechten met betrekking tot de content op deze website behoren toe aan LupsOnline, voor zover rechtens toegestaan. Zonder (schriftelijke) toestemming van LupsOnline is het daarom nimmer toegestaan de content van deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken.

3.    Rechten

Aan de informatie op de LupsOnline website weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

4.    Prijsstelling

Prijzen, aangegeven op de website of medegedeeld door een van onze medewerkers, kunnen altijd wijzigen. Ook gedurende de looptijd van samenwerkingen met LupsOnline kunnen prijzen veranderen. Hiervan wordt u altijd schriftelijk op de hoogte gesteld. 

5.    Wijzigingen

LupsOnline behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd. 

Vragen? Aarzel niet om contact met ons te zoeken:

info@lupsonline.nl

De disclaimer is het laatst gewijzigd op: 27 november 2019.

}